شاپور زارعی

مخابرات هزینه تعویض سیمکارت سوخته را پذیرفت

موبنا- چنانچه سوختن سیمکارت های MCI مربوط به اختلالات اپراتور باشد، همراه اول هزینه تعویض سیمکارت را تقبل می کند.

محمد مهدی عطوفی معاون شرکت ارتباطات سیار با بیان مطلب فوق و توجه به اینکه تفکیک سیمکارت های همراه به دو بخش MCIوTCI تقسیم بندی مناسبی برای این اپراتو نیست، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار در هر مرحله زمانی سعی کرده از سیمکارت هایی استفاده کند که از تکنولوژی روز برخوردار باشد.

وی گفت: همراه اول ، سیمکارت هایی را در شبکه خود فعال می کند که درمراحل بعدی و با توجه به پیشرفت تکنولوژی مجبور به تعویض آنها است.

عطوفی تصریح کرد: تا چندی پیش همراه اول تحت برند TCI فعالیت می کرد در نتیجه سیمکارت های خود را تحت این لوگو به بازارعرضه می کرد و بعد از اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران و ایجاد شرکت MCI ، سعی شده این سیمکارتها با برند MCI عرضه شود.

وی درخصوص اینکه همراه اول در چه شرایطی هزینه تعویض سیمکارت های سوخته را تقبل می کند وآیا ارتباطی به MCIوTCI بودن سیمکارت دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سیمکارت های MCI از آخرین تکنولوژی برخوردارند،ا گر سوختن این سیمکارت ها نیز مرتبط با اپراتور باشد ، همراه اول این هزینه را تقبل خواهد کرد، ولی سیمکارت هایTCI به دلیل اینکه قدیمی است وهمراه اول موظف است این سیمکارت ها را به روز کند و این موضوع ارتباطی به سوختن سیمکارت ندارد .

/ 0 نظر / 207 بازدید