شاپور زارعی

آدرس‌دهی اینترنتی در سال 2012 پایان می‌گیرد

 ایسنا- نایب رییس گوگل گفت که‌ فضای آدرس‌دهی اینترنتی در انگلیس در سال 2012 به پایان می‌رسد.

وینت کرف اظهار کرد: باقیمانده فضای آدرس‌دهی اینترنتی IPv4 در بهار آینده اختصاص می‌یابد و این بدین معناست که این فضا تا سال 2012 به پایان خواهد رسید.

کرف خاطر نشان کرد: فضای آدرس‌دهی اینترنتی IPv6 که به زودی‌ ارائه خواهد شد، ظرفیت پذیرش 340 تریلیون تریلیون تریلیون آدرس اینترنتی را خواهد داشت. این درحالی است که فضای IPv4 ظرفیت پذیرش 4.3 میلیارد آدرس را دارد.

نایب رییس گوگل به روزنامه گاردین گفت: بنابراین برروی کاغذ و براساس تئوری می‌توان گفت فضای اینترنتی تا زمان مرگ من به پایان نخواهد رسید؛ شما باید قادر باشید که با هر فردی که در اینترنت در جهان حضور دارد گفت‌وگو کنید.

وی تاکید کرد: اگر اروپا IPv6 اجرایی نکند، قادر نخواهد بود با مناطقی در جهان که از این فضا استفاده می‌کنند ارتباط برقرار کنند. این برای انگلیس خجالت‌آور است که از این فضا استفاده نکند زیرا این کشور نقش کلیدی در توسعه اینترنت ایفا می‌کند.

/ 0 نظر / 43 بازدید